×


תפריט נגישות

פניות אחרונות מהאתר

משרד עורכי דין סטרול ושות

20-06-2024 10:53

משרד עורכי דין סטרול ושות

20-06-2024 10:54

משרד עורכי דין סטרול ושות

23-06-2024 03:35

אפוטרופסות

אפוטרופסות נועדה למנוע מקרים שבהם אנשים שאינם כשירים לנהל את ענייניהם הבריאותיים והכלכליים, יישארו ללא הגנה משפטית. לחלופין, אדם כשיר אשר נמצא בתפקוד מלא יכול להיערך מראש למצב עתידי שבו הוא לא יהיה כשיר מבחינה משפטית, ולהעניק ייפוי כוח מתמשך לאדם אחר הכולל הוראות והנחיות מקדימות במידה וימונה לו אפוטרופוס עתידי.

 

 

מהי אפוטרופסות?

 

אפוטרופסות הוא הליך משפטי שבאמצעותו ממנים אדם, באמצעות בית המשפט לענייני משפחה, כדי לטפל בענייני אדם אחר (בדרך כלל בן או בת משפחה) אשר הוגדר כ"פסול דין" – דהיינו, אדם שאינו כשיר משפטית עקב גילו הצעיר, מחלה נפשית או ליקויים בתפקוד הקוגניטיבי.

בני משפחתו של האדם אשר מוכר כ"פסול דין", מגישים את בקשת מינוי האפוטרופסות בצירוף חוות דעת רפואיות לבית המשפט, אשר מחליט האם הוא מאשר את הבקשה, הבסיס לאישורו הוא במקרים בהם הוא משוכנע שמינוי אפוטרופסות ישרת את צורכי אותו אדם 'פסול דין'.

בנוסף, במקרים בהם קיימים סכסוכים משפחתיים הנוגעים לסמכותו וזהותו של האפוטרופוס, רשאי בית המשפט למנות אדם זר נוסף, חרף התנגדות המשפחה ואף לחייב אותם לשלם את דמי הטרחה שלו.

ביטול מינוי אפוטרופוס מתבצע אך ורק באמצעות האפוטרופוס הכללי ובית המשפט. בידי האפוטרופוס שמונה קיימת הסמכות להחליט בכל הנוגע לתחומי צו האפוטרופסות והוא מחויב בדיווח שנתי אודות מצבו של 'פסול הדין'.

 

 

מהו תפקידו של האפוטרופוס?

 

תפקיד אפוטרופוס נקבע על ידי בית המשפט, אשר מגדיר אילו תחומי אחריות יהיו בסמכותו והאם הוא ימונה לתקופה קבועה או זמנית. מתוקף תפקידו נדרש האפוטרופוס לייצג את הממנה בכל עניין ובכל פעולה משפטית, זאת בהתאם לסמכויות שהוענקו לו על ידי בית המשפט. חובתו של האפוטרופוס לפעול בתום לב, במסירות, באמינות ובהוגנות ולשמור על עניינו של הממנה שהוא אחראי עליו. בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס רק לענייני רכוש או רק לענייני גוף או לשניהם.

 

 

חובת הדיווח

 

האפוטרופוס מחויב לדווח אחת לשנה על ההכנסות וההוצאות של הממנה,  לאפוטרופוס הכללי. כמו כן, תוך 30 יום ממועד מינויו של האפוטרופוס, הוא מחויב לדווח לאפוטרופוס הכללי אודות פירוט הכנסים של הממנה. הפיקוח על הטיפול בממנה וניהול כספיו האישיים מתבצע על ידי האפוטרופוס הכללי המשרד המשפטים.

מעוניינים במינוי אפוטרופוס או בהסכם ייפוי כוח מתמשך? הגעתם למקום הנכון! צרו עימנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.

צור קשר

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.