×


תפריט נגישות

פניות אחרונות מהאתר

משרד עורכי דין סטרול ושות

20-06-2024 10:53

משרד עורכי דין סטרול ושות

20-06-2024 10:54

משרד עורכי דין סטרול ושות

23-06-2024 03:35

צוואות וירושות

הורשת עזבונו של אדם לאחר מותו כפופה לחוק דיני צוואות וירושות. ניתן להוריש בשתי דרכים עיקריות: בלי צוואה או עם צו צוואה. במקרים בהם אין צוואה כתובה, חלוקת הירושה תתבצע לפי חוק הירושה.

 

חוק הירושה


חוק הירושה הישראלי נחקק ב-1965, והוא קובע למעשה על בסיס קרבה משפחתית, מיהם היורשים של אדם שנפטר. כמובן, בראש ובראשונה מתייחסים ליורשים החוקיים כגון: בת או בן זוג, ילדיהם, הוריהם ואחיהם.

אדם ערירי שאין לו קרובי משפחה, שאין לו צוואה כתובה, רכושו יעבור להקפאה של כמה שנים, לידי האפוטרופוס הכללי, זאת למקרה שיופיעו יורשים, במידה ולא הופיעו יורשים, רכושו יופקד בידי המדינה.

 

 

מימוש ירושה: אופן ההליך


על מנת לממש צו ירושה, יש צורך בהגשת בקשה לרשם לענייני ירושה לקיום צו הירושה. במידה וקיימת צוואה, שהיורשים אינם מודעים אליה, הצוואה תופקד בידי רשם הירושות. היורשים מצהירים במסגרת צו הירושה, מה החלק של כל אחד מהם בעיזבון. הליך קבלת צו הירושה עשוי לארוך בין 30-90 יום.

לצו הירושה עשויים להיות מתנגדים. את ההתנגדות לצו הירושה יש להגיש תוך 14 יום ממועד פרסומה בעיתונות המקומית או ברשומות והיא מועברת לבירור בבית משפט לענייני משפחה.

 

 

עריכת צוואה


על מנת למנוע סכסוכים משפחתיים מיותרים ולהוריש את העיזבון בצורה מסודרת ומושכלת, חשוב לבצע עריכת צוואה. עריכת צוואה מפרטת למעשה את רצונו של המוריש ומצווה כיצד לחלק את רכושו, היא יכולה גם לטמון בחובה מסרים הכוללים ערכים ואמונות של המצווה.

צוואה כתובה מאפשרת להוריש לכל מאן דבעי, מלבד משפחה קרובה, וניתן לשנות אותה בכל עת, כל עוד המצווה בחיים.

 

על פי חוק הירושה ניתן לערוך צוואות בכמה דרכים:

צוואה בפני עדים
צוואה בכתב יד
צוואה בפני רשות
צוואה בעל פה

 


מהן העילות לפסילת צוואה?


כתיבת צוואה מתבצעת על ידי עורך דין צוואות וירושות. עילה מרכזית לפסילת צוואה היא שבזמן כתיבתה, לא הייתה כשירות חוקית. דהיינו, מצב פסול דין מצב מנטלי או פיזי אשר מנע הבנה מלאה של משמעות הצוואה.

עוד עילות לפסילת הצוואה הן הוראות מנוגדות לחוק, השפעה לא הוגנת על המצווה, חוסר מוסריות, הוראות שאינן ישימות, טעויות תחביר וטעויות כתיב ועוד.

חשוב לציין, במידה והמצווה השמיד את הצוואה המקורית, או שחתם על צוואה מקורית וערך לאחר מכן צוואה חדשה, הדבר יבטל את תקפות הצוואה.

 

 

הליך מימוש


על מנת לממש את הצוואה, היורשים נדרשים לפנות אל רשם הירושות, בבקשה למתן הצו לקיום הצוואה. הבקשה תפורסם בעיתונות וברשומות, במטרה ליידע את הציבור הרחב ולאפשר הגשת התנגדות תוך 14 ימים ממועד פרסום הבקשה.

במידה ולא הוגשה התנגדות, או שמא הוגשה התנגדות ונדחתה – רשם הירושות ינפיק צו קיום צוואה, שיאפשר, הלכה למעשה, את מימושה.

צור קשר

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.