צוואות וירושות

עורך דין אביב סטרול

הורשת עזבונו של אדם לאחר מותו כפופה לחוק דיני צוואות וירושות. ניתן להוריש בשתי דרכים עיקריות: בלי צוואה או עם צו צוואה. במקרים בהם אין צוואה כתובה, חלוקת הירושה תתבצע לפי חוק הירושה.

חוק הירושה

חוק הירושה הישראלי נחקק ב-1965, והוא קובע למעשה על בסיס קרבה משפחתית, מיהם היורשים של אדם שנפטר. כמובן, בראש ובראשונה מתייחסים ליורשים החוקיים כגון: בת או בן זוג, ילדיהם, הוריהם ואחיהם.

אדם ערירי שאין לו קרובי משפחה, שאין לו צוואה כתובה, רכושו יעבור להקפאה של כמה שנים, לידי האפוטרופוס הכללי, זאת למקרה שיופיעו יורשים, במידה ולא הופיעו יורשים, רכושו יופקד בידי המדינה.

מימוש ירושה: אופן ההליך

על מנת לממש צו ירושה, יש צורך בהגשת בקשה לרשם לענייני ירושה לקיום צו הירושה. במידה וקיימת צוואה, שהיורשים אינם מודעים אליה, הצוואה תופקד בידי רשם הירושות. היורשים מצהירים במסגרת צו הירושה, מה החלק של כל אחד מהם בעיזבון. הליך קבלת צו הירושה עשוי לארוך בין 30-90 יום.

לצו הירושה עשויים להיות מתנגדים. את ההתנגדות לצו הירושה יש להגיש תוך 14 יום ממועד פרסומה בעיתונות המקומית או ברשומות והיא מועברת לבירור בבית משפט לענייני משפחה.

עריכת צוואה

על מנת למנוע סכסוכים משפחתיים מיותרים ולהוריש את העיזבון בצורה מסודרת ומושכלת, חשוב לבצע עריכת צוואה. עריכת צוואה מפרטת למעשה את רצונו של המוריש ומצווה כיצד לחלק את רכושו, היא יכולה גם לטמון בחובה מסרים הכוללים ערכים ואמונות של המצווה.

צוואה כתובה מאפשרת להוריש לכל מאן דבעי, מלבד משפחה קרובה, וניתן לשנות אותה בכל עת, כל עוד המצווה בחיים.

על פי חוק הירושה ניתן לערוך צוואות בכמה דרכים:

  1. צוואה בפני עדים
  2. צוואה בכתב יד
  3. צוואה בפני רשות
  4. צוואה בעל פה

מהן העילות לפסילת צוואה?

כתיבת צוואה מתבצעת על ידי עורך דין צוואות וירושות. עילה מרכזית לפסילת צוואה היא שבזמן כתיבתה, לא הייתה כשירות חוקית. דהיינו, מצב פסול דין מצב מנטלי או פיזי אשר מנע הבנה מלאה של משמעות הצוואה.

עוד עילות לפסילת הצוואה הן הוראות מנוגדות לחוק, השפעה לא הוגנת על המצווה, חוסר מוסריות, הוראות שאינן ישימות, טעויות תחביר וטעויות כתיב ועוד.

חשוב לציין, במידה והמצווה השמיד את הצוואה המקורית, או שחתם על צוואה מקורית וערך לאחר מכן צוואה חדשה, הדבר יבטל את תקפות הצוואה.

הליך מימוש

על מנת לממש את הצוואה, היורשים נדרשים לפנות אל רשם הירושות, בבקשה למתן הצו לקיום הצוואה. הבקשה תפורסם בעיתונות וברשומות, במטרה ליידע את הציבור הרחב ולאפשר הגשת התנגדות תוך 14 ימים ממועד פרסום הבקשה.

במידה ולא הוגשה התנגדות, או שמא הוגשה התנגדות ונדחתה – רשם הירושות ינפיק צו קיום צוואה, שיאפשר, הלכה למעשה, את מימושה.

חתימה על צוואה צוואות וירושות

תוכן עניינים

5 נקודות על דמי מזונות

מזונות ילדים ומזונות אישה גירושין הם לא רק אקט משפחתי כואב ופוגעני, אלא גם אקט בעל השלכות משפטיות בעלות אופי ייחודי מאוד, בישראל יותר מביתר

קרא עוד »
תמונת הורים בעימות של משמורת משותפת

3 נקודות חשובות איך מוכיחים ניכור הורי

אין סיבה אחת לניכור הורי. זה יכול להיות בן זוג שברצונו לנקום בבן הזוג השני באמצעות השימוש בילדים. זה יכול להיות ניסיון לסחוט את בן הזוג, אם זה לצורך העברת כספים אחת, ואם זה לצורך הגדלת סכום המזונות שנפסק במהלך הליך הגירושין. זה יכול להיות פריקת זעם שיש כלפי ההורה השני, וגם זה, באמצעות ילדו. בתי המשפט בישראל רואים את התופעה מאוד בחומרה, ודורשים לטפל בה באופן מיידי.

קרא עוד »

גירושין לבעלי עסק ולעצמאים

גירושין לעצמאים מה הופך גירושין לעצמאים, כלומר מצב בו אחד מבני הזוג או שניהם עצמאים, להליך מיוחד ושונה מהליך גירושין בו שני בני הזוג שכירים?

קרא עוד »
גירושים אזרחיים אינם פשוטים

גירושים אזרחיים

במאמר זה נדון בגירושים אזרחיים. למעשה, כפי שנסביר להלן, לא קיים במדינה ישראל הליך משפטי רשמי של "גירושים אזרחיים". כאשר אנו מדברים על גירושים אזרחיים

קרא עוד »
הסכם גירושין לדוגמא

דוגמא ל הסכם ממון 

התהליך המשפטי של גירושין הוא מורכב מאוד ומורכב מחוקים, תקנות והלכות שונות. עורך דין מיומן בתחום זה יכול להבין ולהסביר את הפרטים והחוקים הנוגעים לתהליך הגירושין, את הזכויות והחובות שלך, ואת האפשרויות המשפטיות הקיימות לך ספציפי ובכלל.

קרא עוד »